Utbildning

Om mig, Urban F Andersson

30 års erfarenhet

Auktoriserad medlem i SPTF, Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening

1989    Utbildad pianotekniker

1990    Medlem SPTF

1990    Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan Stockholm

1993    Grand Piano Course, Yamaha, Hamamatsu Japan

1997    Grand Piano Master Course, yamaha, Hamamatsu Japan

1998    Steinway justeringskurs Artisten Göteborg

2016    Tore Persson, Steinway, sommarakademi, Stockholm

Tränad av Steinway

 

Tränad av Yamaha

Medlem Europiano