Prislista

Uppdaterad 220214

 

Kategori

Moms                            exkl      inkl

Piano-/flygelstämning     1400     1750

Bilkostnad                        40/mil    50

Restidsers >15min          316/tim  395

Reparationer/justeringar  680/tim  850

Fakt avgift                        32          40                              

                                                   

Bilkostnad beräknas för hela resan. är det fler kunder så delar man på kostnaden. Restidsersättning: Jag eftersträvar samordning för att hålla nere kostnaden för mina kunder. Bilkostnad och restid slås ihop och delas mellan alla kunder aktuell kalenderdag.

Kostnad för parkering och vägtullar betalas av kunden.

Jag kan både ta betalt både via Swish, kontant och faktura (helst via mail).

Företagets adress: Ögärdsvägen 4C 51532 Viskafors