Montering av klimatanläggning till flygel

Andersson Piano och Flygelteknik monterade under hösten klimatanläggningar i Svenska kyrkan i Skövde pastorat kyrkor i Matteus kyrka, Norra kyrketorps kyrka och församlingshem i Skultorp och Elinsalen i Skövde centrum.

2 Jan 2020