Stämning av flygel utanför Skövde, nära Väring.

25 Dec 2017